Dotace na hospodaření v lesích

 

V roce 2018 jsme obdrželi dotaci na snížení početních stavů prasete divokého na uzemí Karlovarského kraje v celkové výši 250.000 Kč.

Poskytovatelem dotace byl Karlovarský kraj.

 

V roce 2019 jsme získali dotaci od poskytovatele Karlovarský kraj ve výši 16100 Kč na zřízení nové oplocenky o výšce 2 m, pro oplocení přirozené obnovy dubu,buku a břízy ve Velichově. 

 

   

                    www.kr-karlovarsky.cz                                                www.zivykraj.cz