Dotace na hospodaření v lesích

 

V roce 2019 jsme získali dotaci od poskytovatele Karlovarský kraj ve výši 16100 Kč na zřízení nové oplocenky o výšce 2 m, pro oplocení přirozené obnovy dubu,buku a břízy ve Velichově. 

 

   

                    www.kr-karlovarsky.cz                                                www.zivykraj.cz